Quan es demanen mànegues de combustible, s’ha de tenir especial atenció degut a la varietat de dimensions i connexions. És recomanable mesurar la mànega existent com es mostra a continuació i proporcionar el codi adequat.En termes generals, la longitud estàndard de les mànegues líquides és de 2,5 m; les mànegues llargues són de 3,0 m. Les mànegues de vapor són de 2,2 m (estàndard) o 2,8 m(llargues). Aquestes dimensions són aproximades.

Nota: la majoria de les mànegues es poden demanar sense connectors. Aquests es subministren, si s’escau, juntament amb les volanderes necessàries.