Privacitat i Avís Legal

Informació sobre Protecció de dades

1. Dades relatives al Responsable

Responsable de Tractament:

 • Entitat: ULTRAMAGIC, SA
 • CIF de l’entitat: A08808214
 • Adreça de l’entitat: AERÒDROM GENERAL VIVES, S/N – (08711) ODENA
 • E-mail de l’entitat: ADMIN@ULTRAMAGIC.COM
 • Responsable del tractament: JOSEP MARIA LLADÓ COSTA
 • Telèfon del Responsable del tractament: 938042202
 • Direcció e-mail del Responsable de tractament: ADMIN@ULTRAMAGIC.COM

 

2. Finalitats

    En compliment de lo disposat al Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades Personals i Garantia de Drets Digitals, li informem de què, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a ULTRAMAGIC, SA tractem les dades que ens facilita per alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Compra/venda de material
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o d’altres.
 • Realitzar comandes

 

3. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals.

 

4. Legitimació

La base legal pel tractament de les seves dades radica per:

 • Consentiment inequívoc

 

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • A d’altres encarregats de tractament se es requereix
 • Entitats de publicitat i màrqueting.

 

6. Drets

    Te dret a obtenir confirmació sobre si a ULTRAMAGIC, SA estem tractant dades personals que li concerneixin o no.

Així mateix, te dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu       cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació de tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. ULTRAMAGIC, SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels seus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 • Per a exercir el seu dret d’ Accés faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Rectificació faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Supressió (Oblit) faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Limitació del Tractament faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret d’ Oposició faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Portabilitat faci clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: AERÒDROM GENERAL VIVES, S/N – (08711) ODENA adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud. Nom i cognoms, direcció de correu electrònic que utilitza  pel compte o portal objecte de la seva sol·licitud.

 

7. Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies

Avís legal

1. Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús del nostre lloc web, del qual és titular ULTRAMAGIC, SA . La navegació pel lloc web d’ ULTRAMAGIC , SA        atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses a aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions. Vostè s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avis Legal. Vostè respondrà davant d’ ULTRAMAGIC, SA o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-li com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

2. Identificació i comunicacions

ULTRAMAGIC, SA, en compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveix de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que:

 • La seva denominació social és: ULTRAMAGIC, SA
 • El seu CIF és: A08808214
 • El seu domicili social està a: AERÒDROM GENERAL VIVES, S/N – (08711) ODENA

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats a la política de privacitat.

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb ULTRAMAGIC, SA es consideraran eficaces, a tots els efectes, sempre i quan es realitzin pels mitjans especificats anteriorment.

 

3. Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis son d’accés lliure, no obstant, ULTRAMAGIC, SA condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

Vostè garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a ULTRAMAGIC, SA i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de ULTRAMAGIC, SA i a no fer-los servir per a, entre d’altres:

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei i a l’ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys als documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’ ULTRAMAGIC, SA o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ULTRAMAGIC, SA presta els seus serveis.
 • Intentar accedir a dades d’altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’ ULTRAMAGIC, SA o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’ ULTRAMAGIC, SA o de tercers.
 • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitat de venta i d’altres de naturalesa comercial sense que hi hagi la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del llocs web com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a ULTRAMAGIC, SA , sense que puguin entendre’s com cedits cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de lo estrictament necessari pel correcte ús de la web.

En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin al lloc web son propietat de ULTRAMAGIC, SA, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al mateix li atribueixi cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre ULTRAMAGIC, SA i el propietari del lloc web al qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part d’ ULTRAMAGIC, SA dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament deuran sol·licitar autorització per escrit a ULTRAMAGIC, SA. En tot cas, l ’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-Page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix deurà abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre ULTRAMAGIC, SA, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.

ULTRAMAGIC, SA no es responsabilitza de l’ús que cadascun dels usuaris li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 

4. Exclusió de garanties i de responsabilitat

ULTRAMAGIC, SA exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • L’impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de visis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 • La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, ULTRAMAGIC, SA no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, ULTRAMAGIC, SA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi for d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen a aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. ULTRAMAGIC, SA no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat del llocs enllaçats; ni suggereix, invita o recomana la visita dels mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. ULTRAMAGIC, SA no es responsabilitza de l’establiment d’hipervíncles per part de tercers.

 

5. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas de que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, deurà posar-se en contacte amb ULTRAMAGIC, SA identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web d’ ULTRAMAGIC, SA , serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals més propera a la SEDE d’Espanya.

 

6. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible a aquest lloc web deu entendre’s com a una guia sense propòsit de validesa legal.