Bleed Valve / Fixed Liquid Level Valve


Items 1 to 6 of 6 total
FIXED LIQUID LEVEL VALVE – M-20 (L=145mm)
Product number: BO-C-0226
FIXED LIQUID LEVEL VALVE – M-30 (L=151mm)
Product number: BO-C-0227
FIXED LIQUID LEVEL VALVE – M-40 (L=168mm)
Product number: BO-C-0228
VAPOUR VALVE WITH PRV FOR M-20 (L=145mm)
Product number: BO-FP-0121
Vapor Rego valve, with PRV and bleed valve.
VAPOUR VALVE WITH PRV FOR M-30 (L=151mm)
Product number: BO-FP-0122
VAPOUR VALVE WITH PRV FOR M-40 (L=168mm)
Product number: BO-FP-0123
Items 1 to 6 of 6 total